Süßes & Gebäck - Schokolade
50 g
4,50 €

 
50 g
4,50 €

 
50 g
4,50 €

 
50 g
4,50 €

 
50 g
4,50 €

 
90 g
8,60 €

 
55 g
5,20 €

 
132 g
12,60 €

 
55 g
5,20 €

 
15 g
2,40 €

 
15 g
2,40 €

 
15 g
2,40 €

 
180 g
6,50 €

 
100 g
7,08 €

 
ab 65 g
ab 7,60 €

 
20 g
3,20 €